Antenas zeme

Elektrostatiskās zemēšanas uzdevums ir līdz minimumam samazināt uzliesmojošu vielu eksplozijas risku elektrostatiskās dzirksteles uzliesmošanas dēļ. To plaši izmanto uzliesmojošu gāzu, pulveru un šķidrumu pārvadāšanā un apstrādē.

Elektrostatiskajai zemēšanai var būt dažādas formas. Zemākos un nedaudz sarežģītākos modeļus ievēro zemējuma skava un kabelis. Labāk attīstīti un tehnoloģiski uzlaboti ir aprīkoti tā, lai aizsargātu zemējuma stāvokli, kas ļauj dozēt vai transportēt izstrādājumu, kad zemējums bija pareizi savienots.

Elektrostatisko zemējumu parasti izmanto, iekraujot vai izkraujot dzelzceļa un autocisternas, cisternas, mucas, ts lielizmēra maisiņi vai procesu instalāciju elementi.

Pēc tvertņu piepildīšanas vai iztukšošanas ar jaunu saturu (piemēram, tvertnēm ar pulveriem, granulām, šķidrumiem var rasties bīstami elektrostatiskie lādiņi. To radīšanas avots ir papildu uzliesmojošu vielu sajaukšana, sūknēšana vai izsmidzināšana. Elektriskie lādiņi rodas, saskaroties vai izdalot atsevišķas daļiņas. Elektriskās lādiņa daudzums būs atkarīgs no to virsmu elektrostatiskajām īpašībām, kuras saskaras savā starpā. Ātra savienojuma ar zemējumu vai neuzlādētu priekšmetu rezultātā var tikt izveidots īss strāvas impulss, kas būs pazīstams dzirksteles ādā.Rūpes trūkums par dzirksteles izlādi var ietvert alkohola un gaisa maisījuma aizdegšanos, kas nozīmē sprādzienu vai lielu eksploziju. Elektrostatiskā zemēšana novērš eksplozijas risku, pateicoties elektrostatisko lādiņu kontrolētai izlādei.