Atex bistamibas zona

ATEX direktīva (Atmosphères Explosibles, kas pazīstama arī kā Direktīva 94/9 / EK, noteikti ir Eiropas Savienība, kas definē pamatprasības datu produktiem, kas jāievieš sprādzienbīstamā vidē. Lielākā daļa mehānisko iekārtu un aprīkojuma, ko izmanto akmeņogļu raktuvēs metāna un ogļu putekļu eksplozijai, un ATEX direktīva attiecas uz instrumentiem un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas sprādzienbīstamās vietās. Arī līdz pēdējiem drošības noteikumiem vienā Eiropas Savienības valstī savstarpēji sadalījās, un tas bija ļoti grūti brīvai preču apmaiņai starp dalībvalstīm.No pēdējā nosacījuma tika izveidota vienota ATEX direktīva, kas apvienoja spēkā esošos noteikumus un noteikti veicināja materiālu apriti Eiropas grupā. Īstenojot Romas Līguma 100.a panta noteikumus, svarīgākais ATEX direktīvas mērķis ir garantēt preču brīvu apriti, kas nodrošina augstu sprādziena aizsardzības līmeni. Attiecībā uz ierīcēm, kas paredzētas darbībai sprādzienbīstamās zonās, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 1994. gada 23. martā izdeva ATEX Direktīvu 94/9 / EK, kas akta ietvaros tika piešķirta 2003. gada 1. jūlijā. Turklāt 1999. gada 16. decembrī tika pieņemta Direktīva 1999/92 / EK ATEX137 (pazīstama arī kā ATEX LIETOTĀJI, kas šajā sērijā attiecas uz minimālajām drošības prasībām darbībai mugurā, kur pastāv sprādzienbīstamas vides risks. ATEX Direktīva 94/9 / EK sāka darboties līdz 2003. gada 1. jūlijam un aizstāja iepriekšējās Direktīvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK.

VaricoBoosterVaricoBooster - Izbaudiet kâju vieglumu un cînies pret varikozâm vçnâm!

CE marķējums (fr Conformité Européennesertifikācijas iestādes identifikācijas numursIzpildes simbolssprādziena grupaierīces kategorijaaizsardzības veidssprādzienbīstama apakšgrupatemperatūras klase

Mēs iesakām Atex apmācību