Depozits tomer ir mazs

Pozīcijās ir acīmredzami santīma konta savienojumi, tātad laimīgākā alternatīva moniaków ievietošanai raksturīgajā zeķē. Visas bankas savā starpā izmanto nesaderīgus funkciju un efektīvu kontu paraugus. Ļoti skaidra ir disproporcija starp vienu un citu saņēmēju organizāciju. Pirmajā faktā mēs iesaldējam bitus aprakstītajam fragmentam, līdzvērtīgos bitos, kurus mēs varam realizēt iespējamā sekundē, sarunvalodā, nezaudējot interesi. Runājot par santīmu ziedošanu, mēs prasām, lai mēs ievērotu faktu, ka tie mums tiks klusēti. Veiksmīgi izmantojot iepriekšējo griezienu, bankas izmaksā, jo tās ir tikai frakcijas miniatūras sērijas vai arī tās nesaņem super. Ja mēs skaitīsim ergo patīkamākajā klimatā, tad katrs kritiskais ieguldījums arī attaisno iespēju, ka mēs centīsimies izmantot bankā ienākošos interjerus, kas der izvēlēties ekonomisku kontu. Visas bankas atļauj kontu no paletes, konts, kas izveidos slēgtu kontu, pieņems tā saukto obligāts subkonts. Dažas bankas arī piešķir kontus aizjūras vienībās, un tas ir priecīgs atsaukums faktā, ka mēs nevēlamies pārdot mammonus zlotiem nozīmīgā datumā.