Drosibas prasibas dzelzcela satiksmes vadibas iericem

ATEX ir Eiropas Savienības tiesību akts, kas regulē drošības prasības un veselības pārbaudes, kas jāveic visiem produktiem, kas paredzēti karjerai potenciāli sprādzienbīstamās zonās. Jaunākā informācija pēc esošo ATEX standartu apvienošanas 2014/34 / ES sāksies no 2016. gada 20. aprīļa. Katram materiālam būs jābūt šādiem marķējumiem:

1. CE zīme, 2. sertifikāta izsniegšanas vienības identifikācijas numurs, 3. sprādzienbīstamības simbols, 4. sprādzienbīstamības grupa, 5. iekārtu kategorija, 6. sprādzienbīstamības tips, 7. sprādziena apakšgrupa, 8. temperatūras klase.Katram traukam jābūt nodrošinātam tā, lai tas neradītu apdraudējumu ražošanas laikā. Sertifikāta izsniegšana, ko veic pilnvarotas iestādes (piemēram, UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Atestācijas un sertifikācijas pētījumu centrs SIA Gliwice, ir vērsta uz papildu procedūrām: 1. EK tipa pārbaude - ir apstiprinājums, ka ierīce atbilst pamatprasībām direktīva, 2. ražošanas kvalitātes nodrošināšana - kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprināšanas procedūra, kas ļauj marķēt produktu ar CE zīmi un izdot atbilstības deklarāciju, 3. produkta verifikācija - jautājumu un vērtību noteikšanas procedūra katram rezultātam, kas sagatavots apstiprinājuma piešķiršanas plānā ar direktīvu, 4. produkta kvalitātes nodrošināšana - produkta kvalitātes nodrošināšana, - produkta kvalitātes nodrošināšana - procedūras kvalitātes nodrošināšana; izmantotā kvalitātes sistēma, tostarp galīgā pārbaude un produktu pieredze, 5. sadarbība ar klientu - procedūra, lai izpildītu katra ražotāja izgatavotās kopijas nepieciešamos testus projektā, lai sniegtu savu sadarbību ar tipu, kas noteikts EK standarta sertifikātā un datu prasībām, principā; ražošanas process - iekārtu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas procedūra, dokumenti jāuzglabā 10 gadus no pēdējās kopijas izgatavošanas, 7. tehniskās dokumentācijas nosūtīšana paziņotajai personai uzglabāšanas veidā, dokumentācijā jāiekļauj vispārīgs apraksts, dizains, rasējumi, diagrammas, apraksti, standartu saraksts, testu un aprēķinu rezultāti, atbilstības deklarācija, 8. vienības ražošanas pārbaude.