Iota fiskala kase

Eiropas teritorijā gadā ir vismaz divi tūkstoši uzliesmojošu vielu, putekļu un gāzu sprādzienu, kas iznīcina mašīnas, iekārtas un mājas bojājumus, un reti - cilvēka dzīvības zudumu. Sprādzienbīstama vide var izraisīt sprādzienu, kas rodas situācijā, kad tiek veidots, apstrādāts un uzglabāts skābekļa klātbūtnē gaisa, uzliesmojošu gāzu, tvaiku vai smalkvielu maisījums. Sprādzienbīstama vide visdrīzāk notiek ķīmiskās rūpnīcās, tvertnēs, rafinēšanas rūpnīcās, elektrostacijās, krāsu veikalos, ūdens attīrīšanas stacijās un jūras ostās, kā arī lidostās.ATEX direktīva tika izveidota kā brīvprātīgs noteikums iekārtām, ko pārdod Eiropas Savienībā, un to izmanto fonā, kas ir jutīga pret sprādziena draudiem. No ATEX direktīvas spēkā stāšanās dienas visām šādām ierīcēm jābūt ar ATEX sertifikātu, kas arī ir pazīstams ar atbilstošu simbolu. ATEX Direktīvā 94/9 / EK noteikts, ka ražotāji piegādā elektroiekārtas, lai saglabātu potenciāli sprādzienbīstamu vidi ar tikai atbilstošu sertifikātu. No otras puses, darbinieki iekļauj ATEX direktīvu 99/92 / EK, kas nosaka prasības, lai uzlabotu to cilvēku veselību un drošību, kuri strādā sprādzienbīstamā grupā. Pati ATEX 94/9 / EC direktīva ir pielāgota iekārtām ar citu aizdegšanās avotu, jo to panākumu gadījumā ir iespējama elektriskā izlāde, statiskās elektrības rašanās un ekstremālākas temperatūras. Lai gan ATEX direktīva ir atbildīgs regulējums, starp priekšrocībām, kas rodas, strādājot ar šo normālo, var saukt:

nodrošinot darba vietu drošību darbiniekiem ražošanas veikalos, \ tierobežojot ekonomiskos zaudējumus, kas rodas no iespējamiem bojājumiem vai apstāšanās \ tnodrošināt vajadzīgo piederumu kvalitāti komerciāliem pirkumiem Eiropas Savienībā, \ tveselības un drošības pakalpojumu koordinēšana atbildīgajām un atbildīgajām personām.