Kompensejosa iezemesana

Elektrostatiskās iezemēšanas uzdevums ir līdz minimumam samazināt uzliesmojošu vielu eksplozijas risku elektrostatiskās dzirksteles beigās. Visbiežāk tas ir uzliesmojošu gāzu, pulveru un šķidrumu transportēšanas un pārstrādes jomā.

Elektrostatiska iezemēšana var būt jauna forma. Vispraktiskākie un nedaudz sarežģītākie modeļi ir izgatavoti no zemējuma skavas arī no stieples. Spēcīgāki un tehnoloģiski progresīvāki ir aprīkoti ar zemējuma aizsardzības režīmu, pateicoties kuriem ir pieļaujama produkta dozēšana vai transportēšana, ja zemējums ir pareizi pievienots.

Elektrostatiskie zemējumi parasti tiek doti dzelzceļa tvertņu, ceļu cisternu, mucu iekraušanas vai izkraušanas procesā. lielas somas vai procesa iekārtu elementi.

Pildot vai iztukšojot tvertnes ar dažādu saturu (piemēram, tvertnes ar pulveriem, granulām, šķidrumiem, var radīt bīstamus elektrostatiskos lādiņus. Viņu stāvēšanas avots ir tas, ka joprojām uzliesmojošas vielas sajauc, sūknē vai izsmidzina. Elektriskos lādiņus rada kontakts vai atsevišķas daļiņas. Elektriskā lādiņa daudzums būs atkarīgs no to virsmu elektrostatiskajām īpašībām, kas nonāk saskarē ar otru. Beidzoties pēkšņai saskarei ar zemi vai bez maksas, var izveidot īsu strāvas impulsu, kas būs atpazīstams dzirksteles struktūrā.Dzirksteļaizdedzes iztrūkuma trūkums var aizdegt gāzes un gaisa maisījumu, ko apliecina sprādziens vai liels sprādziens. Elektrostatiskā iezemēšana novērš sprādziena risku, ko izraisa elektrostatisko lādiņu kontrolēta izlāde.