Nachlik pludu zonas

Ņemot vērā neseno faktu, ka Eiropas Savienībā ir spēkā jauni drošības noteikumi, tika nolemts saskaņot noteikumus. Ir ieviestas ATEX prasības, kas tiek minētas potenciāli sprādzienbīstamas vides un rīku darbam nesenās vietās. Šo modifikāciju mērķis ir maksimizēt riska samazināšanu vai tās pilnīgu novēršanu, kas aprobežojas ar izstrādājumu izmantošanu telpās, kur var būt apdraudēta sprādziens, t.i., EX zonās.

EX prasības vai, precīzāk, direktīva, nosaka prasības, kas jāveic konkrētam ražojumam, kas ir veltīts sprādzienbīstamās vietās. Metodes galvenais mērķis ir apvienot aizsardzības līdzekļu un stilu atbilstības procedūras mūsdienu zonās ar eksplozijas risku un garantēt to taisnīgumu Eiropas Savienībā.Šī informācija aptver visas elektriskās un neelektriskās iekārtas un aizsardzības pasākumus, kas tiks apstrādāti sprādzienbīstamās zonās. ATEX prasības attiecas uz drošības, vadības un regulēšanas ierīcēm, kas tiks novirzītas ārpus bīstamām zonām. Tām nav jābūt neatkarīgām funkcijām, bet tās veicinās to rīku un aizsardzības sistēmu noteiktību, kuras tur tiks izmantotas.Direktīva definē un spēj pierādīt izstrādājuma atbilstību ATEX prasībām. Produktiem, kas padara šīs vēlmes, t.i., standartus, kas saskaņoti ar direktīvu, jāatbilst arī pirmajām prasībām. Noteikumu piemērošana nav nepieciešama, un atbilstības procedūra ir tā. Šajā sakarā ir jāievēro princips, ko uzņēmums īstenojis Eiropas Komisijas paziņotajā platformā. Atkāpes var attiekties tikai uz 3. kategorijas elektroiekārtām un par otrās un trīs kategorijas elektroiekārtām.Ja jūs meklējat šos izņēmumus, tad šīs ierīces ražotājs var izdot atbilstības nolīgumus bez paziņotās institūcijas līdzdalības. Tomēr tie tiek uzklausīti, un tas pats ražotājs būs redzams šajā veidlapā, lai ievadītu savu produktu tirgū.Ja tā ir viena no galvenajām prasībām, tā ir elektrisko un neelektrisko iekārtu sertificēšana, pašsertifikācija, prasības Eiropas Savienības darbavietām un darbībai obligātajā tehnoloģijā un būtiskuma būtība ir laba.