Uznemejdarbibas slegsana

Gadījumā, ja mēs vēlamies likvidēt uzņēmumu vai slēgt filiāli, mums jārisina ne tikai ar darbu saistīti jautājumi, bet arī kases aparāti. Jūs nevarat viņu tik daudz zaudēt, neskatoties uz to, ka mēs viņu vērtējam kā spiegu, kas pārbauda mūsu vērtības apgrozījumu un kurš sniegs visu informāciju Nodokļu birojam, kad tas būs nepieciešams.

Kases aparāts un darba beigas? Šo jautājumu, iespējams, jautā daudzi uzņēmēji. Nodokļu maksātāja saistību apjoms ir noteikts Finanšu ministra 2013. gada 14. marta likumā par kases aparātiem. Starp citu, noteikumi regulē visu kases aprites ciklu, pat no brīža, kad tas atrodas pie ražotāja. Tie regulē to pašu šāda kases aparāta piegādes un apkalpošanas procesu. Tāpēc rīkojumu projektos mums: jāsagatavo ikdienas un periodisks fiskālais pārskats, 7 dienu laikā pēc kases darba beigām mums jāiesniedz nodokļu inspekcijas vadītājam iesniegums par darbu pie kases aparāta lasīšanas. Mums pašam ir jāatdod iesniegums nodokļu inspekcijas vadītājam par kases aparāta izņemšanu no saraksta. Atsevišķās beigās ar servisa tehniķa palīdzību mēs lasām kases aparāta atmiņas saturu, sastādot norēķinu pārskatu par visu laiku, kamēr kase strādā. Lieciet klāt nodokļu inspekcijas darbiniekam. Rīkojums uzliek mums pienākumu sastādīt protokolu kases aparāta atmiņas lasīšanai.Kā jūs droši vien uzminējāt, pārskatos ir paredzēts salīdzināt no kases nolasīto ar pēdējo, kas kalpoja mēneša vai ceturkšņa līgumos. Lai novērstu sliktu situāciju, ideāls plāns būs izdrukāt pārdošanas laika pārskatu, kuru jūs salīdzināsit ar tuvu PVN deklarācijām. Jūs varēsit veikt labojumu, ja kaut kur esat pieļāvis kļūdu.Ir vērts atzīmēt, ka, iesniedzot iesniegumu biroja vadītājam par fiskālās atmiņas lasīšanu, mēs sniedzam informāciju vai kā nodokļu maksātāju mēs izmantojām palīglīdzekļus kases aparātam. Mums joprojām ir jāaizpilda deklarācija par kases aparāta izmantošanu. Ja kases aparāts ir izmantots mazāk nekā 3 gadus, mums ir jāatdod atlaide, kuru izmantojām, pērkot kases aparātu.Kā redzat, enerģijas un kases aparāta aizpildīšana ir tas pats grūtais bizness, kas jums būs jāveic. Ja darba pabeigšana un fiskālā kases aparāta likvidācija tika pabeigta mazāk nekā 3 gados - mums būs jāpiešķir atvieglojums, par kuru viņi saslima ar fiskālo summu.